На 10 октомври 2023 г. отбелязваме Световния ден на психичното здраве, използвайки възможността хората и общностите да се обединят зад темата „Психичното здраве е универсално човешко право“. Целта е да се подобрят знанията, да се повиши осведомеността и да стимулират действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки един от нас.

За съжаление, статистиката в световен мащаб показва, че един от осем души живее с психични заболявания, които могат да се отразят негативно върху качеството му на живот, като повлияят на физическото му здраве и социалната му интеграция. Още по-тревожен е фактът, че този тип заболявания засягат все по-голям брой юноши и млади хора.

Ето защо Световният ден на психичното здраве поставя акцент върху правото на достъп на всеки човек до превенция на рисковете и качествена грижа за психичното му здраве. Това включва и правото на свобода при взимането на решения за собственото здраве, независимост и включване в общността, както и защита от дискриминация.

Източник: Министерство на здравеопазването