Медицински университет – София бе домакин на годишната среща на Европейската асоциация на медицинските факултети, която се проведе на 18-20 април 2024г. Събитието събра близо 100 делегати от 53 водещи медицински университети и факултети от ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство.

Ректорът, проф. д-р Бойчо Ланджов приветства делегатите в София

Ректорът, проф. д-р Бойчо Ланджов приветства делегатите в София и в Медицински университет-София, като сподели за значението на мобилността за университета: „Нашата традиция в образованието е вече на повече от век и ние я поддържаме, като в същото време постоянно се развиваме и модернизираме. Ключова част от тази модернизация е участието ни в международни мрежи, обмяната на опит и увеличаването на мобилността на студентите и академичния персонал“. Ректорът подчерта, че членството в ECTS MA има значим принос към развитието на МУ-София като добър партньор в международните проекти и сътрудничества.

форум

Последва приветствие от Илиана Иванова, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, която сподели за новата инициатива на ЕК – Европейска образователна степен:

„На 27 март ЕК прие плана за Европейска степен. Това предложение създава нови революционни възможности за студентите да получат истинска Европейска диплома чрез обучение във висши учебни заведения в различни страни. Степента допълва нашето предложение за „Европа в движение“ от ноември 2023 г. и засилва интегрирането на мобилността с учебна цел във всички аспекти на образованието и обучението.Това е мисия, която споделяме с ECTS MA, и затова вашата работа по разработването и постоянното подобряване на Eвропейската система за трансфер на кредити е толкова важна.“

Председателят на ECTS MA – проф. Хуан Аргуелес поздрави делегатите

Председателят на ECTS MA – проф. Хуан Аргуелес от Университета на Овиедо, Испания поздрави делегатите и очерта приоритетните новости и задачи пред програма Еразъм+ за 2024г.

Сред тях са поощряване на използването на „зелен транспорт“ за мобилностите, обвързване с европейските ценности и постоянна подкрепа за Украйна. Той припомни, че годишният бюджет на програмата за настоящата година е 4,3 млрд.евро за подкрепа на мобилността и сътрудничеството.

Бяха обсъдени теми, свързани с учебните планове по медицина – „Longitudinal curriculum“ от Елиана Лемнос и „От митология в медицина“ на д-р Василка Николова. Презентация по темата за интернационализацията у дома – студенти и преподаватели, които не пътуват, изнесоха Marina Casals Sala, която се включи онлайн, и Jerneja Čelofiga, която беше в залата.

Бяха проведени уъркшопи, на които се обсъдиха подходи за увеличаване на мобилността като „Възможностите за кандидатстване по Еразъм+ проекти“ и „Усъвършенстване на езиковите умения“.