Идеята зад хранителните добавки, наричани още диетични или хранителни добавки, е да доставят хранителни вещества, които може да не се консумират в достатъчни количества.