Онкология

Top

Български лекар откри иновативна модификация на тънкоиглена аспирационна биопсия, подобряваща диагностиката при тумори

Доктор Йордан Спирдонов откри иновативна модифицирана техника на тънкоиглена аспирационна биопсия, която позволява вземане на до 5.5 пъти повече цитологичен материал в сравнение със стандартните