Съдържанието на сайта https://codehealth.bg – като текст, графики, изображения и други, създадени от Code Health или публикувани от Code
Health, с разрешението на трети лица, както и всички други материали, съдържащи се на сайта – наричани общо „Съдържание” е само и единствено за информационни цели.

Съдържанието на сайта https://codehealth.bg, не е и не е предназначено да бъде заместител на професионалния, квалифициран медицински съвет, диагноза и / или лечение. Винаги търсете съвета на Вашия лекар или друг квалифициран медицински специалист, по всички въпроси, които имате относно Вашето или на Вашите близки здравословно състояние. Никога не пренебрегвайте професионалния, квалифициран медицински съвет и не отлагайте търсенето му заради нещо, което сте видели и / или прочели на сайта https://codehealth.bg. Ако имате нужда от спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на Вашия лекар или на телефон 112.

Сайтът https://codehealth.bg не препоръчва специфична информация, лекари, продукти, процедури, мнения или друга информация, която може да бъде видяна, прочетена и / или спомената в съдържанието на сайта.

Доверяването на информация, предоставена от Code Health, от служители на Code Health и / или от гости, които се появяват на сайта по покана на https://codehealth.bg или от други посетители на сайта, е само и единствено на Ваш собствен риск и отговорност.
Сайтът https://codehealth.bg, неговите лицензодатели, контрибутори и третите страни, споменати или показани на https://codehealth.bg, не
носят отговорност за евентуалните лични, материални и нематериални вреди, заболявания и / или смърт, причинени от Вашата употреба или злоупотреба със сайта и неговото съдържание.