Екология

биоразнообразие
Top

Непримиримите примери в опазването на биоразнообразието и климата бяха отличени в “Топлоцентрала”

Българска фондация Биоразнообразие награди за 12-ти път борещите се за съхранената природа на България. Категориите на Годишните награди са за кампания, журналист, инициативи с локално значение, отговорен бизнес,