Програмата за иновации на WWF България Panda Labs за втора поредна година поставя на фокус развитието на въгледобивните региони у нас и ролята на младежите в него в своя тематичен семестър „Бъдещето на енергията”.

Тема на състоялата се кръгла маса бе именно справедливият енергиен преход и зелените решения за въгледобивните региони. Като подготовка за дискусията младежите взеха участие в симулация, в която поеха ролите на бизнеса, синдикатите  и управляващите от своите родни места и изготвиха официално становище, което да представят пред гостите на кръглата маса.

Домакин на събитието бе община Перник, а заместник-кметът Стефан Кръстев, лично взе участие, изслушвайки препоръките на младежите и останалите гости. 

„Младите хора от въгледобивните региони на страната имат ясна представа какви са проблемите и какви трябва да бъдат решенията що се отнася до устойчивото развитие на региона. Затова е важно да бъдат включени в процесите по взимане на решения, за да могат да споделят и своята перспектива.“коментира Виктория Табакова, експерт в програма „Младежка ангажираност и младежки политики“ към WWF България.

Двама младежи бяха избрани да представляват интересите на своите връстници по време на кръглата маса и се включиха активно в дискусията, водена от Апостол Дянков –  ръководител програма „Климат и енергия“ във WWF България. Те обсъдиха в детайл трите стълба на териториалните планове за справедлив преход и предложиха своите решения за икономически и социален преход, както и за диверсификация на местната икономика.

Събитието, събрало 15 будни млади хора и 15 представители на местната власт, бизнеса и гражданския сектор, завърши с призив за поддържане на изградените връзки и сътрудничеството между заинтересованите страни в борбата за по-чисто и справедливо бъдеще за въгледобивните региони в България.