В края на юли Европейската комисия стартира план за постепенно премахване на тестовете върху животни за химикали в цяла Европа. Тя обаче не се ангажира да премахне пролуките в забраната на ЕС за тестване върху животни за козметика в отговор на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни “, която е подписана от 1,2 милиона европейски граждани.


Организациите за защита на животните, които участват в инициативата, сред която и българското сдружение КАЖИ, приветстват плана за окончателно премахване на тестовете върху животни за химикали и по-дългосрочните предложения за намаляване и постепенно премахване на използването на опити върху животни в научните изследвания и образованието. В същото време те не одобряват факта, че Комисията пренебрегна призива на гражданите да се засили и защити забраната за тестване върху животни за козметика – забрана, установена от законодателите преди повече от десетилетие.

Вместо да бъдат чути мненията на гражданите на ЕС и тестването върху животни за козметични цели да бъде спряно на всички възможни етапи в най-кратък срок, Европейската комисия отказа да предприеме промени в законодателството преди да види изхода от две дела. Те са заведени в Европейския съд, който в момента прави оценка дали забраната за тестване върху животни за козметика трябва да обхваща също работниците и околната среда.