Всички искаме да сме здрави, да изглеждаме добре и да се чувстваме добре в кожата си. Здравословното хранене, спортът са част от нещата, които ни карат да се чувстваме жизнени и енергични. Но не винаги с храната можем да набавим всички необходими витамини, минерали и полезни вещества. Преди години, в световен мащаб започва да се налага тенденция за персонализиране на витамините, които приемаме ежедневно. Иноватори в тази област са HealthRecover осъзнават, че персонализираните витамини са нещо много добро, но все пак витамините сами по себе си не могат да помогнат изцяло за лечението на здравни състояния… От друга страна пък адаптогенните билки могат – Така след няколко години на Аюрведа-базирани задълбочени клинични и генетични изследвания създават лондонския онлайн бранд за персонализирани супербилки. Какви са ползите от супербилките?! Освен богатото съдържание на витамини, минерали и антиоксиданти, те повишават издръжливостта, намаляват умората и чувството на тревожност и по естествен начин детоксикират организма и стимулират клетъчната регенерация.

супербилки

Компанията HealthRecover доставя на всеки „индивидуална доза“ здраве, в персонализирано пакетче. За да получите точните за вас супербилки, на сайта ще откриете тест, който трябва да решите, за да може медицинският борд на компанията да добие задълбочена представа за Вашето здравно състояние, начин на живот, хранене, активност, пол, възраст, здравни цели… компонентите, които правят всеки човек и организъм строго индивидуален. 

индивидуална доза здраве

Всички продукти са клинично тествани в независими лаборатории в Англия и ЕС, а супербилките им са USDA Organic сертифицирани, което означава, че не съдържат ГМО, остатъци от пестициди, торове, радиация или други несъвместими с човешкото здраве компоненти. Супербилките пристигат при Вас под формата на целулозни капсулки, пълни с билков прах. Без допълнителни оцветители, консерванти, антислепващи агенти или алергени – получавате билките в най-чистата им и лесна за преглъщане форма.

Официални правила за участие в игра „Инстаграм Giveaway“

1. Организатори на Играта са Code Media & Health Recover

Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 14.07.2023 до 20.07.2023 г., включително.

2. Дефиниции

3. Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

5. Наградата е detox програма

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта  и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM

6.2. в срока на Играта да са последвали профила на Code Fashion, Code Health, My Health Recovery BG

6.3. в срока на Играта да отбележат един свой приятел в коментар на страницата 

6.4. в срока на Играта да коментират с отговор на въпрос в страницата

6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се избере печеливш

6.6. Печелившите участници ще бъдe обявен на страницата  в срок до __10_ дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след обаждане от Организатора,

6.7. Наградите ще бъдат доставени от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 15 работни дни. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

7. Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

8.Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

11. Гаранции на Организаторите

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите.