Хората, които ценят свободата и щастието си се радват на по-добро качество на живот и цялостно удовлетворение. Това е извод, до който стига научно, психологическо изследване проведено в Англия.

Начинът, по който възприемаме работата си, може значително да повлияе на живота ни извън работното място и цялостното ни чувство на щастие и удоволетвореност. Научно изследване, проведено от университета в Есекс в Англия, се задълбочава в преките връзки между умствените нагласи и щастието.

Според психолозите, нашите основни ценности играят жизненоважна роля за качеството на живот, който водим. Постигането на щастие и удовлетворение е цел, която може да се преследва по много начини. Проучването изследва пет различни ценности и тяхното изпълнение в ежедневния живот: целенасоченост, възнаграждение, стимулиране, хедонизъм и постижене.

Тези ценности са сред десетте основни индивидуални такива, описани от израелския психолог Шалом Шварц.

В зависимост от това коя стойност е удовлетворена през деня, се наблюдават различни нива на благосъстояние на следващия ден.

За резултатност трябва да имаме изпълнени поне 4 от 5-те изброени по-горе ценности. Това води до подобрено настроение, намалени нива на стрес и по-голямо удовлетворение от живота.

Стремежът само към постижения на работното място и конформизъм води неизбежно до безпокойство и нещастие. Търсенето само на професионални постижения може да влоши благосъстоянието и да доведе до безпокойство, тревожни разтройства и паник атаки.

Противно на очакванията, постигането на положителни резултати изисква не само решителност и фокус върху работата, но и грижа за собственото благополучие. Изпълнението на ценности като хедонизъм и стимулиране, според проучването, може да доведе до по-добро представяне на работното място. Целенасоченост, може да се разглежда и като стремеж към постижения, но тези постижения ни засягат лично и психически, а не само да облагодетелстват работата.

Резултатите от проучването показват, че приоритизирането на личното щастие е най-оптимално за нашето благосъстояние и намалява нивата на депресия, тревожност и паник атаки. Фокусирането единствено върху постижения в работата, не подобрява благосъстоянието на човек.

Това изследване подчертава важността на постигането на баланс между личните ценности, щастието и професионалните постижения и подчертава значението на хармоничното равновесие между работата и личния живот.