Нови четири области обявяват грипна епидемия. В Плевен временни мерки се въвеждат от 24 януари, а във Варна, Бургас и София-област от 25 януари. Те ще важат до края на месеца, а в София-област до 1 февруари включително.

Междувременно Смолян удължава въведените противоепидемични мерки. Там епидемията е в сила от 18 до 24 януари включително, но заради високите нива на заболяемост, периодът се удължава до края на настоящия месец.

До 28 януари е в сила и обявената епидемия в Габрово и Пловдив. Така броят на областите, въвели временни мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) става общо седем. 

При обявена грипна епидемия се преустановяват плановите консултации на здрави бременни жени и деца; профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации. Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските ясли, градини и училища. Забраняват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и социални институции за деца и възрастни.

Данните за заболяемостта в страната показват нарастване на грипната активност. Най-засегнати от остри респираторни заболявания (ОРЗ) са децата и младите хора до 30 г.

Условие за обявяване на грипна епидемия е регистрирана висока заболяемост от грип и ОРЗ, отчетена чрез достигане на епидемични стойности по метода на персентилите (метод за количествена оценка на интензивността на епидемичния процес) и изолация на грипни вируси в дадената област.