Замърсяването на планетата е глобален проблем, който все повече изисква своевременно решение!

Филмът, изработен по проект Waterless е изпълняван от Спортен клуб по кану-каяк “Водна земя“ и финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023-2025) от Министерстеото на младежта и спорта. Идеята е да привлече вниманието на младите хора към една от проблемните теми от изключителна важност за нашето общество, върху която всеки един от нас с действието си или бездействието си оказва влияние, а именно опазването на околната среда. 

Като клуб развиващ един от спортовете с най-нисък екологичен отпечатък, си поставихме за цел да обърнем специално внимание на средата, в която тренираме – водата. Давайки пример с нашия спорт, ние стимулираме здравословния и природощадящ начин на живот на младежите и обръщаме внимание на опасността от загубата на водните ресурси на планетата и прогресивното им замърсяване. Чрез проекта повишаваме информираността на младите по тази така важна за обществото екологична тема. 

С проекта целим повишаване ангажираността и прякото участие на младите хора в опазването на околната среда в дългосрочен план. За тази цел, направихмекъсометражен видеофилм, който в момента се разпространява в киносалони в 12 административни области на България: София, Смолян, Пловдив, Хасково, Благоевград, Русе, Варна, Бургас, Враца, Кърджали, Стара Загора, Велико Търново.

Той  се излъчва преди популярни и предпочитани от младежите филмови заглавия.

До момента филмът е излъчен пред над 50000 зрители.