Военномедицинската академия получи нова апаратура – дарение от благотворителната инициатива „Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на президента Румен Радев.

Оборудването е предназначено за Клиника „Ушни, носни и гърлени болести“, която е специализиран център за кохлеарни имплантации. В нея се извършва диагностична, лечебна и експертизна дейност – лечение на глухота (включително с всички прилагани слухови импланти на вътрешното и средното ухо), на функционални нарушения на носното дишане, на гласови разстройства, на периферни вестибуларни заболявания.

Новата апаратура позволява провеждането на функционални тестове в оториноларингологията, т.е. за проверка на различни функции на ушите, носа и гърлото. Чрез нея се дава възможността отново да се провежда обективна аудиометрия, т.нар. BERA test (евокирани стволови слухови потенциали), свързана с програмата на ВМА за лечение на вродената и придобита глухота при кърмачета и деца. Благодарение на новата апаратура може прецизно да се установи дали има намаление или загуба на слуха, ако да – от какъв тип.

Доц. Дончо Дончев от УНГ клиниката на ВМА обясни, че този метод може да се използва и при по-големи пациенти, но преди всичко при такива в кърмаческа и ранна детска възраст, както и при деца с хиперактивност или някоя от формите на аутистичния спектър, тъй като там не се разчита на целенасочен, съзнателен отговор.

Дарението включва още апарати за тестване функциите и състоянията на елементите на средното ухо; за прецизна и обективна оценка относно промяната в налягането при вдишване и издишване в носните входове (например при т.нар. трета сливица); за ултразвукова диагностика на околоносните кухини; за обективен тест на един от най-важните симптоми при световъртеж – нистагъм.

Чрез новата апаратура се обновява целият процес на диагностика и лечение на вродената и придобита глухота при деца в кърмаческа и ранна детска възраст