Със заповед на Столичната РЗИ, на територията на София се
въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса.
Заповедта влиза в сила от 4 август и ще е задължителна 30 дни.

Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни
за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в
т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните
институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни,
административни учреждения и други места, в които се обслужват
или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните
средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро
влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита),
железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са
длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна
или многократна употреба.

Информация: Столична регионална здравна инспекция