Омбудсманът Диана Ковачева застана в подкрепа на кампанията „Революция в храненето“ на фондация „За храната“, организирана за шести път с цел запознаване на подрастващите със здравословните предимства на правилното и балансирано хранене. Тази година фокусът на инициативата е насочен към децата с хранителни алергии и непоносимости, както и към проблемите, с които всеки ден се сблъскват техните родители и учители. 

В рамките на кампанията на 12 и 13 май 2023 г. повече от 6 000 деца ще участват в множество детски кулинарни работилнички, които се организират от над 1000 доброволци – родители и учители от големи и малки населени места в цяла България. 

„Сериозен проблем в България е, че липсва статистика за децата с хранителни алергии, но се предполага, че на всеки 100 души един е с хранителна алергия, на практика може би са повече. За омбудсмана е важно да се планират национални политики, които са адекватни и ефективни, но те трябва да се основават на реални данни, защото броят на децата с хранителни алергии и непоносимости в България расте. Въпреки това липсват конкретни проучвания и актуална статистика на засегнатите деца“, пише в доклада.

Омбудсманът настоява да се изготви специална наредба за храненето на децата със специални хранителни потребности, като се възложи на Националния център по обществено здраве изработването на специален рецептурник с подходящи рецепти за храненето на децата, който да се използва от всички детски заведения, училища и резидентни услуги за деца.

Проф. Диана Ковачева обръща внимание на необходимостта от национално изследване за децата с хранителни алергии, като започне системно събиране на статистически данни. Тя подчертава, че е необходимо изготвянето на национална форма на План за индивидуален прием на детето с алергии в детските градини и училище.

Докладът тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-podkrepi-kampaniya-za-zdravoslo-2041