Иновативна оперативна процедура с гама сонда открива микроразсейки на кожен
меланом в лимфните възли, още преди да бъдат клинично проявени и дори видими с
новите високочувствителни образни диагностични методи.

Процедурата позволява изключително прецизна диагностика и определяне стадия на заболяването, тъй като в
80% от случаите меланомът се разпространява по лимфен път. Това дава възможност за
ранно откриване на пациентите в III стадий, което им дава шанс да започнат
своевременно лечение, с което дори да бъдат излекувани. Процедурата, известна като
биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) или сентинелна биопсия, ще бъде
представена от д-р Ива Гаврилова, УСБАЛО София по време на Деня на пациентите с
малигнен меланом. Той се организира от Българската асоциация по дермато-онкология
(БАДО) на 23 юли, събота, от 10:00 часа в София Хотел Балкан. На събитието водещи
онколози, лекари-психолози, специалисти по репродуктивно здраве и други ще се
срещнат с пациенти и техните семейства, за да споделят опита си и новостите при
лечението и диагностиката на заболяването, възможностите за запазване на фертилитета,
както и за психосоциална подкрепа за водене на пълноценен живот след диагнозата.
Клиниката по Онкодерматология на УСБАЛО София е първата, която прилага БСЛВ с гама
сонда при меланом у нас, с изключителни резултати по отношение на преживяемост и
контрол на заболяването.

Отскоро и Комплексният онкологичен център в Бургас бе оборудван със специализираната апаратура и започна извършването на успешни операции по новия метод, съобщи д-р Ива Гаврилова, която е и член на УС на Българската асоциация по дермато-онкология.

По време на събитието д-р Гергана Шаламанова – председател на БАДО, ще представи
иновативните възможности за системно лечение, както и последни данни от няколко
клинични проучвания, оповестени преди месец на годишната среща на Американското
дружество по клинична онкология (ASCO) – най-реномирания международен форум в
областта, които вероятно ще променят хода на заболяването меланом в бъдеще.

Едно от тях е свързано с още по-ранното прилагане на моно имунотерапия при високо рискови
пациенти в II В и II C стадии (преди изява на метастази дори и в лимфните възли), което
има положителен ефект за дългосрочна преживяемост, без развитие на далечни
метастази. Друго е свързано с нови възможности за имунолечение при метастази с по-
малка токсичност, с нови непознати до сега молекули, които активират имунната система по различен и още по-мощен начин, и могат да преодолеят възникнала резистентност от
провеждано лечение.

„Усилията на лекарите глобално по света са насочени към колкото може по-ранно
откриване на кожните тумори и особено на пациентите в III стадий, за да можем
качествено и ефективно да помагаме. От друга страна откритията в областта на
поразителния и дългосрочен ефект на имунотерапията с ниска и приемлива автоимунна
токсичност, явно са на път да бъдат реализирани, което ще предостави нови възможности
за контрол на заболяването при всички пациенти в метастатичен стадий“, коментира д-р
Гергана Шаламанова – началник на Отделение „Медицинска онкология и дерматология“ в
Комплексния онкологичен център – Пловдив и председател на БАДО. „Това дава надежда
и нова перспектива за пациентите с меланом и затова за нас, като техни лекари, е важно
да поговорим спокойно и открито с тях за новостите в медицинската практика и за
постиженията на науката, които съвсем скоро ще ни дадат още ефективни инструменти и
допълнителни възможности за лечение“, категорична е д-р Шаламанова.

Меланомът е най-сериозният вид рак на кожата, от който в България се разболяват
средно около 500 души годишно*. Заболяването засяга предимно хора над средна
възраст, но в последните години приблизително половината от случаите са при хора
между 35 и 65 години. Случаите нарастват с между 3 и 5% годишно, а възрастовата
граница непрекъснато спада, като все по-често се диагностицират пациенти под 40
годишна възраст. Затова и една от темите в програмата на форума е насочена към
съвременните начини за съхраняване на репродуктивните способности при хора с
меланом и възможностите да станат родители след излекуването. Специален гост на
събитието ще бъде д-р Георги Стаменов с екип на МБАЛ „Надежда“.