От години недостигът на медицински сестри в България се очертава като един от най-сериозните проблеми в здравния сектор. Независимо от честата смяна на управлението и ресорните министри, не изглежда по този въпрос да има видими резултати и промени. Последните данни от тази година, изнесени от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи гласи, че часовете извънреден труд, ниските заплати и липсата на признание са сред основните причини за големия недостиг на сестри. 

Гости в студиото са Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински специалисти.