В България 60% от пациентите с диабет тип 1 не знаят за правото си на безплатни сензори за непрекъснато проследяване на глюкозата. През юли 2021 г. Българската национална здравноосигурителна каса (НЗОК) прие процедура по възстановяване на средствата за системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) – за хора с диабет тип 1.

Изследване, направено от социологическа агенция БлуПойнт, сред пациентите и ендокринолозите показва, че има огромна нужда от информация и разясняване по темата за реимбурсация. Близо 60% от пациентите не знаят за тази възможност и нямат информация за това. Изследването е проведено сред две групи лица, страдащи от диабет тип 1, и родители на деца с диабет тип 1. Изследването показва, че почти всички родители са запознати с процеса по реимбурсация и са разговаряли по темата с ендокринолог или общопрактикуващ личен лекар. 84 % от запитаните родители са използвали CGM системите за детето си, докато само 18,5% от възрастните с диабет тип 1, които са били анкетирани, използват новата технология.

Устройствата за непрекъснат мониторинг на глюкозата могат значително да подобрят качеството на живот на хората с диабет.

Данните от проучването също показаха признание от медицинските специалисти за ползите, които CGM може да осигури, като 60% от ендокринолозите препоръчват тази технология на своите пациенти. Въпреки това, дори сред здравните специалисти, ограниченото разбиране на процедурата за възстановяване на разходи от НЗОК все още може да действа като пречка за предписването на тези сензори.

Диабетът е хронично заболяване, налагащо постоянен 24-часов контрол, което се осъществява, както от страна на пациентите и техните семейства, така и с активната подкрепа на лекуващия ги ендокринолог. Основната цел на съвременното лечение на диабет тип 1 е хората да придобият ниво на компетентност, което да им позволява добър контрол над състоянието и намаляване на потенциалните усложнения.