Със 7 650 000 лева се увеличава капиталът на държавната компания „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, за да изгради хладилна инсталация за човешка кръвна плазма. Решението на Министерския съвет бе взето на последното му редовно заседание.

Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове с номинална стойност 10 лева всеки един. С тези средства ще се финансира изграждане на хладилна инсталация за съхранение на човешка кръвна плазма, необходима за производството на човешки кръвни продукти като Имуновенин-интакт 5% IgG 50g/l инфузионен разтвор и Албумин 20% ББ, които са стратегически продукти за системата на здравеопазването в България, уточниха от здравното ведомство.

Настоящият капитал на държавната фирма е 25 753 000 лв. Като самостоятелно дружество „Бул Био – НЦЗПБ“ е отделено в края на 2000 г. като дотогавашен производствен отдел на Националния център по заразни и паразитни болести.

В дружеството работят висококвалифицирани лекари, фармацевти, биолози, химици, икономисти. Производствената от него номенклатура обхваща повече от 600 лекарства за хуманна употреба и лекарствени продукти за ин витро диагностика. През последните няколко десетилетия се развива производството на имуностимулатори. Биопродуктите – БЦЖ ваксина, ППД Туберкулин, ваксини против дифтерия, тетанус и магарешка кашлица, имуностимулатори и алергени и др. се изнасят в над 90 страни по света и този износ формира над 40% от приходите на дружеството.