Повече от 400 души от София и Пловдив се включиха в пилотната фаза на проекта „Геномът на България“, който има за цел да събере и анализира представителна извадка от геноми на съвременни българи. В първия етап се планира да се изследват общо 1000 здрави пълнолетни български граждани. С цялостната инициатива страната ни ще допринесе за мащабен европейски проект, в който всяка държава ще представи референтен геном*, типичен за нейното население.

С този проект нашата страна ще се нареди сред държавите, ползващи последните достижения на световната наука. Дарените проби и информация ще се използват в научни изследвания, свързани с генетични заболявания, като редки болести, рак, чести социално значими заболявания като диабет, сърдечно-съдови болести, невродегенеративни заболявания и дори инфекциозни болести.

„Това е шанс всеки от нас да допринесе за здравето на нашите деца, за бъдещето ни като нация, защото дарявайки нашите генетични данни, помагаме за развитието на медицината. Събраната информация ще даде възможност да се прави по-добра профилактика и диагностика, да се разработят по-ефективни и персонализирани терапии за много тежки и чести заболявания“, споделя ръководителят на проекта, проф. Радка Кънева.

Българският екип на инициативата включва учени от Медицински университет-София и Медицински университет-Пловдив. Биологичен материал от доброволците се събира в лабораториите на двата университета, а Центърът по молекулна медицина към МУ-София ще извърши геномното секвениране (пълно разчитане на генома), обработка и съхранение на данните. Конфиденциалността е гарантирана, като данните ще бъдат закодирани и съхранявани при най-високо ниво на сигурност.

Желаещите сега могат да дадат биологичен материал на следните места:

В МУ-СОФИЯ
Център по молекулна медицина,
ул. Здраве 2, гр. София, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 14

В МУ-ПЛОВДИВ
Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“,

Сграда №10, ет. 2,

бул. Васил Априлов 15А

След предварително записване на имейл: Genom-BG@mu-plovdiv.bg

Източник: МУ София