Медицинска апаратура и оборудване за над половин милион лева закупи и дари фондацията на Стилиян Петров. Средствата бяха събрани на благотворителния “Мач на надеждата”.

Оборудването ще бъде доставено в 10 онкологични болници и диспансери в Бургас, Враца, Стара Загора, Варна, Русе е Плевен.

За сумата от 585 хил. лв. фондацията на българският национал закупи три напълно оборудвани с необходимите трансдюсери ехографа, електрохирургичен нож, два ЕКГ-апарата, лабораторен микроскоп, фризер за хистологични проби, радиологична камина и коагулометър.

Дарение съдържа още – 10 инфузионни помпи, 48 кресла за инфузионни вливания, 70 стойки за инфузионнивливания, 48 болнични легла, 8 лежащи транспортни колички, 10 манипулационни колички, 5 инвалидни колички, 2 специализирани шкафа за операционна.

Останалата част от средствата ще подпомогнат финансово, българи засегнати от коварната болест.

Екипът на CODE HEALTH TV също присъства на “Мача на надеждата”.