Удължаване на гратисния период, в който да важат едновременно и хартиената и е-рецепта за антибиотици и след 1 април. С такова искане и обща декларация излязоха фармацевтите, присъствали на пролетна маркетингова конференция, провела се преди дни в столицата. Във форума са участвали представители на над 600 аптеки, 48 производители на лекарства, хранителни добавки и медицински изделия, а исканията на всички тях са адресирани до Министерството на здравеопазването и Здравната комисия в парламента.

Останалите проблеми, за които алармират фармацевтите в своята декларация са свързани, освен с изтичането на гратисния период (до 31 март) за отпускането на бяла рецепта на антибиотиците, са все още нерешените проблеми с номенклатурите с лекарствата в софтуерите на лекарите и фармацевтите. 

Наред с това те посочват като сериозна пречка в работата си честите сривове в НЗИС и ежедневните проблеми с необслужени пациенти, предизвикани от недостиг и дефицит на лекарствени продукти. 

Фармацевтите изразяват притесненията си от конфликтите, който ще настъпят от 1 април при отпускането по Каса на рецепти за лекарства за високо кръвно и болно сърце. Те алармират, че очакват проблеми, защото една част от медикаментите няма да са 100% безплатни, а фондът ще заплаща само стойността на референтните лекарства в категорията, а разликите ще се заплащат от пациента. 

В декларацията си фармацевтите настояват за отпадане на промените в ЗЛПХМ относно регистрацията на вендинг машините за лекарства, поради опасност от безконтролна употреба на лекарства. Те искат и компенсации към аптеките, поради непрекъснатите сривове в НЗИС. 

И още: предприемане на спешни мерки за ефективно решаване на проблемите с недостига на лекарства и промяна в ЗЛПХМ, която да гарантира увеличаване на процента на задържаните в страната дефицити.