Diabetes:M е международно призната софтуерна платформа за проследяване на състоянието на хора страдащи от всички типове диабет или преддиабетно състояние. Системата има над 1 000 000 сваляния от Google Play и App Store, а регистрираните потребители са от цял свят са близо 300 000 души.

Мобилното приложение Diabetes:M представлява дигитален дневник проследяващ здравословното състоянието на хора страдащи от всеки вид диабетно състояние. Чрез значително развитие на самонаблюдението и самоконтрол на пациента, то намалява рисковете от усложнения свързани със заболяването и позволява на потребителите и лекуващите специалисти да вземат бързи и информирани решения за терапията.

Приложението дава възможност на потребителите да следят всеки аспект от своето заболяване, било то прием на храна, медикаменти, стойности на кръвна захар, холестерол, кръвно налягане и още.

Едни от най-значимите функционалности на приложението са
– „Болус Съветникът“, който е разработен за прецизно пресмятане на количеството инсулин, нужен на тялото, за да покрие конкретно хранене. Допълнително са предвидени възможности за пресмятане на разширен болус, както и корекции за физическа активност и/или болест.
– Анализаторът на домашни рецепти пресмята стойностите на крайните порции от приготвеното ястие, чрез анализ на използваните продукти с помощта на изкуствен интелект. Това позволява правилно пресмятане на нужните дози медикаменти, които да покрият приетата храна.

Системата Diabetes:M Monitor приема цялата информация, която потребителят въвежда в мобилното приложение, за да бъде анализирана от медицински специалисти в сферата – ендокринолог, диетолог и още.

Diabetes:M Monitor позволява на специалистите да проследят дистанционно състоянието на своите пациенти. Системата дава достъп до графики и статистики на ключовите показатели за различните диабетни състояния. Тези функционалности не само улесняват значимо работата на един специалист, спестявайки време, но също така дават на специалиста детайлен поглед в здравословното състояние на пациента, без нуждата от физическа среща.

За повече информация относно функционалностите на платформата посетете – https://www.diabetes-m.com/