Опазването на планетата трябва да стане мисия и отговорност на всеки един от нас. WWF България е организация, посветила се на опазването на гори, реки и защитени територии. Помага за защитата на изчезващи видове в природата.

Дни преди Часа на Земята, в студиото на Healthy Morning, говорим с Александър Дуцов. Той е част от екипа биолози, който се занимава с опазването на кафявата мечка на територията на България. Какви са трудностите, пред които се изправят, как да се промени ситуацията така, че хората да не се страхуват от набези и какво е необходимо да се случи в наказателната система?