Д-р Страхил Василев, специализант по кардиология в Клиника по кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център взе участие в Европейския конгрес по инвазивна кардиология в Париж, Франция (EuroPCR2023). Той представи постер от името на екипа по Кардиология на университетската болница на тема „Приложението на IVUS в хода на каротидно стентиране“ – вид образно инвазивно изследване, използвано в ендоваскуларната терапия. 

д-р Страхил Василев

Темата, която д-р Василев представи, е свързана с иновативна методика за прецизно репозициониране на транскатетърно имплантирана аортна клапа (ТАВИ), която проф. Иво Петров и неговият екип е приложил при четирима пациенти с комплексни интервенции. 

ТАВИ е авангардна процедура, която се извършва от екипа без пълна упойка, без кръвозагуба и без да се спира сърдечния ритъм на пациенти над 75-годишна възраст с високостепенна аортна стеноза и висок риск или контраиндикации за хирургично аортно клапно протезиране. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център този тип модерна алтрнатива на отворената оперативна намеса се прилага повече от успешно от 2013 г насам. Оттогава до днес екипът на проф. Иво Петров – медицински директор на лечебното заведение и началник на Клиниката по кардиология и ангиология е извършил близо 500 такива миниинвазивни операции и то с под 1% усложения, свързани с миграция на клапата.

Конгресът тази година бележи 30-годишнина от първия имплантиран сърдечен стент и е най-посещаваният в историята му с над 11 500 участника от цял свят, включително и всички водещи специалисти и пионери в инвазивната кардиология. Продължителността му беше 4 дни, през които бяха обсъждани всички новости в инвазивната кардиология с акцент върху образните инвазивни методики и изкуствения интелект. 

конгрес Париж

Представянето на д-р Василев бе прието с положителни коментари от водещите специалисти, като опита на екипа на проф. Иво Петров съвсем скоро ще бъде публикуван и във водещо списание.