В рубриката „Портрети на лекари“ ви срещаме с един млад лекар, за който стоматологията и в частност имплантологията и микрохирургията се превръщат в призвание. Какво го вдъхновява да продължава да се развива и да работи? За новостите в имплантологията и за възможността да направиш красива усмивка, която да остане такава в годините, вижте д-р Ивайло Пашов.