На 9 и 10 юни в София се провежда първата по рода си международна конференция, насочена към хората от аутистичния спектър. 

Проектът е иницииран от Тъканна банка „Биорегенерация“ и Балканската асоциация по невромодулация биофийдбек и неврофийдбек (БАНБН), като е провокиран от нарастващия брой български семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при деца саутизъм. Научен и медицински консултант на проекта е д-р Димитър Колев д.м. – началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на  БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Конференцията е насочена както към медицински специалисти, така и към родители на деца с поведенчески и когнитивни разстройства асоциирани с аутизъм.

Част от лекторите на конференцията са проф. Ердал Карайоз – Турция, проф. Теохарис Теохаридис –САЩ, проф. дпн Моника Богданова, доц. Екатерина Иванова –Тодорова, проф. Пламен Божинов, доц. Елка Горанова, Димитър Урдев, проф. Милен Богданов, д-р Мария Савчева, проф. Ярослав Михалек – Чехия, проф. Душан Марич – Сърбия, д-р Джихан Абазович, MD, PhD – Сърбия, д-р Таня Кадийска, д-р Дора Пачова, Чад Хъникът, АБА терапевт, САЩ, Училище „Милеа“, д-р Джегош Левицки – Полша, Боряна Мургина и др.