В София започва третата „Академия Меланом“ с международно участие. Събитието се  организира от Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) и ще събере от 17-ти до 19-ти ноември в „София Хотел Балкан“ водещи  специалисти от България и чужбина, свързани с диагностиката и лечението на малигнен меланом и редки кожни тумори. 

От научна гледна точка програмата на конференцията ще предостави цялостен преглед на най-новите постижения в областта на меланома и кожната онкология. Разнообразните пленарни лекции, интерактивни симпозиуми и семинари ще обхванат областта на меланома, базоцелуларния карцином, плоскоклетъчния карцином, карциномът на Меркел и други злокачествени кожни тумори. Ще бъде представен целият спектър на заболяванията, включително епидемиология, превенция и ранно откриване, диагностика и стадиране, хирургична и лъчетерапия и системни терапии. 

Сред акцентите са новите терапевтични възможности за пациенти в ранен IIB  и IIC стадий, които са достъпни за българските пациенти от лятото на тази година. Опитът на УСБАЛО – София и ролята на сентинелната биопсия за прецизно стадиране при новодиагностицирани пациенти също ще бъдат част от съботната програмата на форума. Ще бъдат представени и първите резултати от прилагането на видокотехнологичната оперативна техника в рефенирани онкологични центрове в Пловдив, Варна и Бургас.

Презентатори ще бъдат проф. д-р Пьотр Рутковски – ръководител на клиника в Националния изследователски институт по онкология във Варшава, Полша, проф. Тереза Амарал от Центъра за клинични изпитвания за рак на кожата към Университета на Тюбинген, Германия. Проф. Амарал пристига специално за събитието, за да предаде опита си в преодоляването на резистентността към лечението, която засяга в различна степен близо 40% от пациентите с меланом. От чуждестранните лектори вниманието на аудиторията ще привлекат също проф. Мирослав Динич и проф. Лидия Кандолф – ръководители на клиники във Военномедицинската академия на Сърбия, проф. Майкъл Вайхентал от Клиниката по дерматология, венерология и алергология на Университетската болница Шлезвиг-Холщайн в гр. Кил, Германия.