В гоцеделчесвското село Борово, възрастните хора нямат достъп до медицинска грижа. В селото идва медицинско лице, което преглежда на третия етаж в кметството, но за повечето възрастни хора е непосилно да се качат до там. Хората казват, че изкачването на стълбите им отнема по 20 минути и така е от години.

Недопустимо е в 21 век, хората да нямат достъп до медицински грижи. Решението на проблема, според кмета Георги Найденов е да се направи нова пристройка до кметството, за да могат възрастните хора да бъдат преглеждани, без това да изисква трудност.

„Генерално решение на въпроса може да стане с изграждане на пристройка за читалище, библиотека и пенсионерски клуб. Но на този етап бързо решение на проблема е закупуване на стълбищен робот. Не мога да се ангажирам със срокове“, каза инж. Петър Мутафчиев, председател на община Гоце Делчев.