Датата, на която се отбелязва Световният ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, не е избрана случайно. На 14 юни 1868 г. е роден австрийският лекар и биолог Карл Ландщайнер. В началото на 20 век той открива системата за класификация на кръвните групи „А-В-0“, заради което през 1930 г. получава Нобелова награда. Това революционно откритие спасява живота на милиони хора по света. То е и поводът през 2004 г., по инициатива на Световната здравна организация, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и Международното дружество за кръвопреливане, ООН да обяви рождената дата на Ландщайнер за ден за обществено признание и благодарност към донорите на кръв и кръвни съставки. Целта е да се популяризира огромното значение на редовното, доброволно и безвъзмездно кръводаряване за нормалното функциониране на всяка здравна система, като се повиши информираността на населението относно ежедневната необходимост от безопасна кръв и кръвни продукти в достатъчни количества.

Дарената кръв е жизненоважна. Тя се използва за лечение на пациенти със злокачествени заболявания, тежки изгаряния, остри кръвозагуби, причинени от травми, и др. Много планови и спешни хирургични и акушерски интервенции са немислими без нея. Необходима е и за поддържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии, както и при AB0 и Rh несъвместимост на бременната жена и плода.

В тази връзка, в рамките на Световния ден, всяка година, в над 192 държави се организират различни събития, с които не само се оказва подкрепа на кръводарителите, но и се насърчават хиляди хора да се присъединят към благородната кауза на доброволното кръводаряване.

В България първата акция за безвъзмездно даряване на кръв се провежда през 50-те години на миналия век. Оттогава досега трансфузионната система у нас непрекъснато се развива. Към момента националната политика в тази област се разработва от Националния център по трансфузионна хематология като част от структурата на Министерството на здравеопазването. Общите усилия на държавата, Българския Червен кръст и други неправителствени организации, са насочени към увеличаване броя на желаещите да бъдат доброволни кръводарители. В резултат на това у нас все повече хора на различна възраст, с различни професии и социално-икономически статус решават да станат кръводарители. Въпреки това нуждите от дарена кръв продължават да нарастват. Ето защо България ежегодно и активно се включва в инициативите по случай Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител. Тази година слоганът на кампанията е: „Дарете кръв, нека пулсира животът в света!“. Фокус са младите хора и техният принос за осигуряване на безопасно кръвоснабдяване, но на този ден всеки от нас трябва да осъзнае, че дарявайки кръв, може лично да спомогне за постигането на по-добро здраве за целия свят. Колко е важно това се доказва и сега, когато ограничената подвижност в много страни заради пандемията от COVID-19 не спира стотици доброволци да даряват кръв и плазма, с което помагат на много пациенти, нуждаещи се от трансфузия.

У нас всеки, който желае да дари кръв, може да го направи, като се обърне към съответния център по трансфузионна хематология в страната, координати на който може да намерите на адрес: https://ncth.bg/contacts.

В случай, че желаете медицински екип да извърши кръводаряване на място при Вас, може да се обадите на тел.: 0897 320730.