Програмата на Фондация „BCause“ за подкрепа на местните общности в отдалечени райони, осъществявана с подкрепата на Филип Морис България успява да се докаже като една от най-устойчивите програми за социална ангажираност в България.

9-тото издание на „Забавно лято, грижовна есен“ стартира с 18 образователно-приключенски академии за 450 деца от 1-ви до 7-ми клас в 17 населени места в тютюнопроизводителните региони в страната. В програмата освен летните академии за деца са включени и обучения по нови методи на неформалното образование за учители, медицински грижи за възрастни хора и „Академия за местни предприемачи“, подкрепяща местни стартиращи бизнеси. Програмата се провежда в шест региона на България, където тютюнопроизводството е традиционен поминък – областите Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково, Шумен и Разград. Програмата се осъществява от 2015 г. насам от Фондация „BCause: в помощ на благотворителността“, съвместно с Народно читалище „Бъдеще сега“ и Българска болнична асоциация с финансовата подкрепа на Филип Морис България“ като част от програмите на компанията за социална отговорност.

забавно лято, грижовна есен

Програмата на образователно-приключенските академии за деца включва теми като себепознание и емоционална интелигентност, работа в екип, комуникация, умения за учене и повишаване на грамотността. Децата са насърчавани да изследват и разширяват кръгозора и любопитството си към света и природата. В 1-4 клас фолклорни приказки от цял свят ще обогатят езиковата и общата им култура, а за децата в 5-7 клас са предвидени митове и легенди на древни народи и автобиографии на известни успешни личности, с цел да ги провокират да развиват личностни качества, визия за житейско развитие и мотивация за учене. 

Академия за учители осигурява подготовка по методите на неформалното образование

Тази година ще се проведе и 7-мата поредна Академия за учители, която има за цел да подобри техните умения и да ги запознае с методите на неформалното образование. Всяка учителска академия се превръща в процес на игра, с много изкуство и вдъхновение за учене и любов към децата. Учители, обучавани досега по тази методика, посочват осезаеми подобрения в мотивацията, самочувствието и резултатите на децата, на които преподават през  учебната година. Фатме Мустафова от ДГ „М. Палаузов“ споделя, че свързва обучението с постигнатите крайни резултати и лекотата при усвояване на знанията и липсата на умора и напрежение. „Накара ме да се замисля за статичността, в която често поставяме децата в стремежа си да привлечем вниманието им.“, казва Звезделина Димитрова, учител в ДГ „Лудогорче“. Броят на участниците, които се включват в програмата нараства всяка година, като тази година ще се включат над 100 учители в страната. 

Академията за учители ще включва подготовка на 20 «глобални теми» по математика, български език и родинознание за 1–4 клас чрез сугестопедична методика при спазване на стандартите на МОН, обучение на 50 учители от 1 до 4 клас присъствено и 35 онлайн в прилагане на уроци от глобалните теми, STEAM и сугестопедично ограмотяване. Другата новост е свързана с обучение на учители в предучилищна група в региона на Разград. Това се налага, тъй като нивото на владеене на български език при децата билингви се оказва ниско и дори е спаднало след началото на пандемията COVID-19, посочват от организацията. При постъпване в първи клас няма предвидено време за диагностика и изравняване на нивата на езикова компетентност, а се започва веднага с материал на български език, което е предпоставка за ранно отпадане от училище на много от децата в този район. Целта на програмата е да допринесе за равен старт в 1 клас на деца билингви чрез обучение на 20 учители с цел ускорено ограмотяване на 6-годишните. През учебната година ще има индивидуално менторство за учителите за подкрепа при въвеждане на новите образователни методи. 

деца

Медицинска грижа за възрастните и Академия за местни предприемачи в отдалечените райони 

За трета поредна година партньор за безплатните медицински прегледи за възрастни хора е Българска болнична асоциация. Традиционните медицински прегледи за възрастните хора, които са част от програмата от самото й начало, ще се проведат в 26 села и градове в тютюнопроизводителните райони. Екипи от лекари-специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология, пулмология или ендокринология ще проведат прегледи по места според заявените нужди.

Продължава и Академията за местни предприемачи, насочена към инициативните хора с бизнес идеи за развитие в отдалечените райони на България. След одобрение на първоначалните идеи и няколкодневно обучение от Център Ринкър за предприемачество и обучения към фондация BCause, предприемачите с най-добри бизнес планове ще се състезават за безвъзмездно финансиране, осигурено от Филип Морис България, на обща стойност от 35 000 лева.  

От 2015 г. до днес програмата за социална отговорност  “Забавно лято, грижовна есен”обхваща 26 малки населени места в 11 общини от 6-те тютюнопроизводителни региона на България. Досега 3671 деца между 7 и 14 г. и 129 учители се включиха в Академиите. Проведени са 9 792 медицински прегледи на възрастни хора, част от които насочени за последващо лечение, а над 350 екипа млади предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи по места. С деветото издание общата финансова инвестиция в програмата достига около 2 милиона лева.