Асоциацията на Университетските болници и Националното сдружение на общинските болници с позиция по повод твърденията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ, че работодателските организации провалят преговорите за нов Колективен трудов договор в здравеопазването с неявяването си на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването за втори път.

В позицията си двете болнични организации припомнят и припознават исканията направени от страна на работодателите в рамките на предишното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването. 

От Асоциацията на Университетските болници и Националното сдружение на общинските болници заявяват, че очакват анализи и мотиви за предложените нови минимални размери на основните трудови възнаграждения, както и анализ на изпълнението на КТД 2022-2024. 

“Анализът е необходим, с оглед изпълнение на изискванията при колективно преговаряне страните да разполагат с надеждна и навременна информация, въз основа на която да водят конструктивни разговори и достигане до параметри, които лечебните заведения могат да изпълняват”, поискаха още от Асоциацията на Университетските болници и Националното сдружение на общинските болници.

Те настояват още Министерство на здравеопазването да предостави данните, с които разполага за целите на подобен анализ, за да бъде намерена пресечната точка между това, което се иска от синдикатите и това, което е възможно да бъде осигурено от работодателите в здравеопазването.

В заключение болничните организации уточняват, че до получаването на тези материали, „водене на преговори по същество обективно не е възможно“.