УС на БЛС и Надзорният съвет на НЗОК постигнаха съгласие по всички текстове в анекса към НРД 2023-2025, стана ясно след срещата между тях.

„Има малки корекции в сравнение с предложения проект, като една от тях е в частта санкции за болниците, които не са достигнали нивата на заплащане на медицинския персонал по КТД 2022, като санкциите се отлагат с още три месеца (бел. ред. – от юни 2024 г.). Има промяна в съотношението между най-ниските и най-високите заплати в болниците. Запазва се съотношението 1:10, но се отнася само за заплащането на ръководните кадри – ръководител на клиники и болници. Съотношението може да бъде по-голямо за лекарите, които заработват парите си с дейност, а не като ръководители. И още една промяна – ако болницата е достигнала нивата по КТД, тогава съотношението може да е 1:15“, каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

д-р Иван Маджаров

Той допълни, че текстът, който предвиждаше биомаркерите да бъдат заплащани от средствата за медико-диагностични дейности, няма да бъде заложен в НРД. „Надзорният съвет евентуално ще предвиди такива средства в нов ред към бюджета за лекарствата за 2025 г.“, каза още д-р Маджаров.

По думите на председателя на БЛС най-голямата промяна в НРД е улесненият достъп до извънболничната медицинска помощ – изследвания, диагностика и прегледи.

В отговор на въпрос относно искането на невролозите извършването на тромболиза и тромбектомия за един и същи пациент да се заплащат 100%, а не както е предложено – 65% за тромбектория, ако пациентът вече е получил терапия при инсулт, д-р Маджаров заяви, че това не е направено дори и за политравмите.