Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва изтеглянето на фолкодинови лекарства от пазара на ЕС.

До това становище се стига след проверка на Комитета по лекарствена безопасност (PRAC) към EMA. Тя бе поискана от Френската агенция по лекарствата (ANSM) след предварителните резултати от проучване, проведено във Франция.

Опасенията бяха, че употребата на фолкодинови медикаменти може да изложи хората на риск от развитие на анафилактични реакции към невромускулни блокиращи агенти (NMBA).

Медикаментите с фолкодин се използват при възрастни и деца за лечение на суха кашлица и като допълнителна терапия при лечение на симптоми на настинка и грип.

ЕМА препоръчва отмяна на разрешенията за търговия в ЕС за тези лекарства.

Събраните данни показват, че употребата на фолкодин до 12 месеца преди обща анестезия с невромускулни блокиращи агенти е рисков фактор за внезапна, тежка и животозастрашаваща алергична реакция.

Не са установени ефективни мерки, които да минимизират този риск. Няма и пациенти, при които ползите от фолкодин да надвишават рисковете. Съдържащите фолкодин лекарства ще бъдат изтеглени от пазара на ЕС и следователно вече няма да се предлагат по лекарско предписание и без рецепта.

Здравните специалисти ще трябва да търсят алтернативи на лечение. Те също ще трябва да проверят дали пациентите, планирани да бъдат подложени на обща анестезия с NMBA, са използвали фолкодин през предходните 12 месеца.

Препоръките на комисията ще бъдат разгледани на заседание този месец.