хронични заболявания

Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Проектът се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Продължителността на проекта е 4 години – от 2019 г. до 2023 г., а партньори са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежка асоциация на местните и регионални власти (KS)

Целта на проекта е създаване на иновативен модел за дистанционен мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция/телекеър, на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в областите Враца, Видин и Монтана. Това ще подобри достъпа на уязвими и самотни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравно-социални грижи, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени райони. Новата услуга ще надгради дейностите на Центровете “Домашни грижи”, функциониращи в област Враца, като в рамките на проекта ще бъдат създадени 3 нови центъра в общините Видин, Белоградчик и Монтана.

Изграждането на системата за телеасистенция/телекеър е направено съвместно с партньорите в проекта и ползвайки опита на Норвегия в тази сфера. Основните дейности в това направление включват изграждането на кол-център в гр. Враца, поетапно апробиране на услугата в областите Враца, Видин и Монтана, както и разработване на проект за промени в нормативните актове с цел разширяване и трайно предоставяне на този тип услуги и след края на проекта.

Потребители на проекта са хора на възраст 50+ с хронични заболявания и увреждания, включително роми и представители на други етнически общности в областите Враца, Видин и Монтана. Проектът има за цел също да разработи ефективни модели за социално включване и интеграция на хора с ниско образование, на дългосрочно безработни лица, вкл. представители на ромската общност, чрез предоставяне на професионално обучение и създаване на възможности за заетост в областта на здравно-социалните услуги.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *