На 5 и 6 април в София се проведе първата Международна конференция по ревизионно ендопротезиране. Организатор на Конференцията е Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Катедрата по ортопедия и травматология на МУ – София и Фондация за ортопедични изследвания и обучение „ОРФИО“ под егидата на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация).

Проф. Димитър Буланов – декан на МУ София откри конференцията и сподели своите наблюдения в развитието на вторичното протезиране, което се оказва е операцията на на 21 век.

Специалисти от България и чужбина споделиха своя опит в протезирането. Проф. Пламен Кинов разказа за създаването на Фондация „ОРФИО“ и за научните изследвания, които се правят в страната ни, както и за издаването на учебници, които да са от полза на лекарите.