Изследванията на двете страни показват, че няма и не се очаква влошаване качеството на морските води

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведе видеоконферентен разговор днес с румънския министър на околната среда и горите Мирча Фичет.

Двамата министри обсъдиха координираните действия между двете държави във връзка с мониторинга на морската околна среда след разрушаването на язовирната стена край Нова Каховка в Украйна.

По време на разговора министрите обмениха информация от извършваните непрекъснати наблюдения на територията на България и Румъния. Договорено беше двете министерства да обменят всекидневно резултатите от мониторинга. Досегашните  изследвания и в двете страни показват, че няма и не се очаква влошаване на качеството на водите на Черно море.

Министър Попов и министър Фичет бяха единодушни, че не следва да се допуска възможност за манипулация на информацията сред обществеността. Двамата ще се срещнат на 20 юни в Люксембург по време на Съвета по околна среда, където ще обсъдят и други въпроси от взаимен интерес.

Източник: Министерство на околната среда и водите