НЗОК определи реда, по който ще бъдат отпускани и заплащани лекарствените продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за пациентите с редки болести и след навършването на 18-годишна възраст. Това съобщиха от Здравната каса.

НЗОК информира, че заявленията ще бъдат разглеждани по аналогия с реда за разглеждане на заявления за одобряване на заплащането на лечение на лица с онкологични и онкохематологични заболявания.

На интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“, са публикувани необходимите документи за подаване на заявления, уточняват от Касата.

От Национална мрежа за децата поискаха отмяна на указанията от НЗОК.

Организацията е входирала и жалба към Върховния административен съд срещу публикуваните на 30.04.2024 г. от НЗОК указания за условията за отпускане на медицинските храни.

От Национална мрежа за децата настояват валидността на документа да бъде отменена. Според тях в настоящия си вид според тях той незаконосъобразно, необосновано и дискриминативно лишава стотици деца и възрастни от достъп до животоспасяваща грижа.

Жалбата атакува две от включените условия за реимбурсиране на храните.

Второто условие касае изискването пациентите над 18 г. да предоставят епикриза, удостоверяваща необходимостта от поставянето на сонда или стома. В жалбата се посочва, че тази лиматитивна разпоредба дискриминационно лишава от възможност за реимбурсация всички пълнолетни пациенти, при които не е необходимо поставянето на сонда или стома, но се нуждаят от точзи вид храни.

„За всички пациенти до и над 18 г. Указанието поставя необоснованото и противоправно дискриминативното условие храните да бъдат използвани изключително за самостоятелно хранене. Тази лиматитивна разпоредба дискриминационно лишава от възможност за реимбурсация голям брой пациенти с белтъчно-калорийно недохранване. Лишава и тези, които се нуждаят от животоспасяваща храна въпреки, че частичен прием на друга храна е възможен. Посочват от НМД.

Според НМД ако тези правила останат в сила, пациент с муковисцидоза, който трябва да си набавя допълнително калории ще трябва се подложи на хирургическа интервенция за поставяне на гастростома. И то само, за да покрие критериите на Касата и да получи храната като здравна грижа от държавата.

Към Указанието на НЗОК от края на април изцяло липсват мотиви, което е нарушение на процесуалните правила, твърдят от организацията.

От НМД подчертават, че мотивите са задължителен реквизит на един административен акт. Те съставляват изложение на направените от административния орган фактически и правни съображения за издадено решение. Неизпълнението на това изискване само по себе си е достатъчно основание за отмяна на процесния акт, подчертават те.

От Мрежата смятат, че Указанията са издадени без фактически и правни съображения.

НМД и сдружение „Общност Мостове“ са изпратили също и официално становище до управителя на НЗОК. Същото е изпратено и до председателя на Надзорния съвет на НЗОК и служебния министър на здравеопазването. В него организациите апелират Указанието да бъде оттеглено и текстовете в него – променени.