За всеки, професионалният старт в живота е труден. Младите хора, които днес завършват своето образование, търсят професионална реализация, което понякога се оказва трудно.

При засилен интерес се проведе изложението “Кариерна борса”  в НСА на 4, 5 и 6 декември, на което работодатели и студенти, търсещи работа, се срещат и обменят информация за възможностите за работа и стаж. 

В кариерния форум в НСА участваха множество фирми от различни сфери.

Събитието дава възможност на младите хора, които търсят кариерно развитие, да създадат личен контакт с представители на компаниите, да открият своето ново работно място или да получат шанс за участие в стажантска програма.

Кариерната борса се организира в рамките на проект BGO5M2OP001-2.016-0004-С01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg