За десета поредна година бяха раздадени престижните Международни награди Medis в Националната галерия на Любляна, Словения. 

Лекари и фармацевти от 9 страни от Централна и Югоизточна Европа бяха отличени за изключителни научни постижения в девет медицински области.

Право на участие в 10-ите Международни награди Medis имаха лекари и фармацевти, които са публикували своя научноизследователски принос в реномирани научни издания с импакт фактор над 1.500. Тази година бяха изпратени 242 научни статии от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Словения. От тях 148 кандидатури отговарят на всички високи критерии за авторите им да станат номинирани на Международните награди Medis.

За втора поредна година за финалист бе избран и българският лекар д-р Димитър Тонев. Той бе класиран в областта на интензивната медицина и анестезиологията с изпратената статия “Dexamethasone Coanalgesic Administration in Steroid Naïve and Steroid Non-Naïve Patients for the Prevention of Pain Flares after Palliative Radiotherapy for Bone Metastases”.Публикувана е в Pain Research and Management.

Наградите са признание за гениални лекари и фармацевти, които освен обичайната си работа се занимават и с научни изследвания. Целта на наградите е да покаже тези лекари и фармацевти на обществеността, техните знания и работа, за да насърчи и другите да продължат своята изследователска работа. С работата си те допринасят за важни иновации в медицината и фармацията и по този начин за по-ефективно управление на заболяванията.

Победителите в 10-ите международни награди Medis за медицински изследвания по области:

  • Гастроентерология: David JM Bauer, MD, Австрия
  • Гинекология: Gábor Szabó MD, PhD, Унгария
  • Интензивни грижи и анестезиология: Nikola Bradić, MD, Хърватия
  • Неврология: Marija Babunovska, MD, Северна Македония
  • Офталмология: Maja Živković, MD, PhD, Сърбия
  • Педиатрия: Gordana Bukara-Radujković, MD, MSc, PhDБосна и Херцеговина
  • Фармация: Milena Anđelković, PhD, Сърбия
  • Пулмология и алергология: Jure Urbančič, MD, PhD, Словения
  • Ревматология: Irina Gessl, MDАвстрия

Изпратените научни изследвания бяха оценени от независим международен научен комитет, който избира номинирани, финалисти и победители за всяка област. През мандата 2021–2024 г. комисията се ръководи от Проф. Borut Štrukelj, маг. фарм, PhD от катедрата по фармацевтична биология, Фармацевтичен факултет, Университет в Любляна.

Победителите в церемонията бяха наградени с уникална статуя, наречена „Бъдещето“,произведение на изкуството на утвърдения скулптор Jakov Brdar. Финалистите и победителите получават и финансова награда. Конкурсът е създаден през 2014 г. от словенската фармацевтична компания Medis, която продължава да е и основен спонсор на конкурса.