Лечението на редки заболявания с лекарства и диетични храни за специални медицински цели, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължава да се заплаща със средства от държания бюджет и след навършването на тази възраст до приключването му. Това предлагат депутати от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, ДПС и ИТН с промени в Закона за здравето (ЗЗ).

Действащите разпоредби не предвиждат правна възможност за заплащане на лечение на пациенти с редки заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване след навършване на 18-годишна възраст, а предложеният законопроект цели преодоляване на тази нормативна празнота, посочват вносителите.

В мотивите си към предложенията депутатите отбелязват, че безплатното лечение след навършване на 18-годишна възраст е факт за пациентите с онкологични и онкохематологични заболявания, но не и за тези с редки болести. И допълват, че с  приемането на предложенията ще се гарантира непрекъснатостта на лечението на тези пациенти, независимо от тяхната възрастта им, посочват вносителите. И още: приемането на законопроекта ще доведе до подобряване на здравния статус на пациентите с редки заболявания и обезпечаване на тяхната терапия с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели и след като навършат пълнолетие, посочват още депутатите в мотивите.

Нещо повече: предлаганите изменения и допълнения ще доведат до финансово въздействие върху државния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), посочват вносителите. 

По данни на НЗОК ако промените влязат в сила за тази година, ще са нужни близо 8,5 млн. лв. за прогнозен брой от 25 пациенти, които предстои да навършат пълнолетие през 2024 г.

С промените и мотивите към тях можете да се запознаете тук.