Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма.

 

Екипът на проект „Сигурна среда, успяващи деца“ разработи и реализира безплатен онлайн курс „ТРАВМА И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА: ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОД ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, СЪОБРАЗЕН С ПРЕЖИВЯНА ТРАВМА“

Този курс има за цел да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в грижа. Курсът представя разбиране за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа и общуване с тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

На 09 юни се проведе заключителната конференция на проекта, на която присъстваха Валерия Георгиева, Нина Тодорова, представители на институции и представителите на Младежката експертна група към проекта, Ренета Пунзарова и Андрей Гъдев.