Healthy Morning Предавания

Healthy Morning: Последователите на Вим Хоф и Болестта на Крон и улцерозния колит (Еп.72)