Ендокринология Здраве

Направена е важна стъпка в контрола на диабета в България