НЗОК започва да реимбурсира системата Dexcom ONE за непрекъснат мониторинг на глюкозата за пациенти с диабет тип 1

 

Една добра новина за диабетиците у нас е налице: от 1 март 2022 г. Българската национална здравноосигурителна каса (НЗОК) възстановява средствата за системата Dexcom ONE за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) – за хора с диабет тип 1. Поставено подкожно, устройството измерва нивото на глюкозата на всеки 5 минути и изпраща показания чрез Bluetooth връзка към приложение на съвместим смартфон*. Така системата премахва необходимостта от болезнени убождания на пръста. Dexcom ONE се отличава с изключителна прецизност, като решение за лечение може да се вземе само спрямо показанията в мобилното приложение: стойността на глюкозата и стрелката, която отчита посоката на тренда. Ето защо реимбурсирането на Dexcom One от НЗОК представлява важна стъпка напред в контрола на диабета в България.

 

„Диабетът е хронично заболяване, налагащо постоянен 24-часов контрол, което се осъществява както от страна на пациентите и техните семейства, така и с активната подкрепа на лекуващия ги ендокринолог. Основната цел на съвременното лечение на диабет тип 1 е хората да придобият ниво на компетентност, което да им позволява добър контрол над състоянието и намаляване на потенциалните усложнения и хоспитализации. За да постигнат това, е важно пациентите да получат достъп до съвременните технологии и в частност до устройствата за непрекъснат мониторинг на глюкозата. Така те могат да поддържат оптимален метаболитен контрол на диабета. В страни като Германия, Швеция и Словения в лечението на пациенти с диабет от 4-5 години се използват системите за мониторинг на глюкозата и резултатите са несъмнени. Включването на тези устройства в позитивния списък на НЗОК у нас дава възможност на пациентите да получат възможност за съвременно лечение чрез непрекъснат контрол на глюкозата“, посочва проф. д-р Мая Константинова, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология.

Поради очакван силен интерес към технологията както сред пациентите, така и сред лекарите, НЗОК посочи пет болници, в които експертни комисии ще бъдат упълномощени да предписват системата за непрекъснато проследяване на глюкозата Dexcom ONE на пациенти с диабет тип 1:

  • Военно-медицинска академия, София
  • Национална педиатрична болница „Проф. Иван Митев“, София
  • Университетска болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев”, София
  • УМБАЛ „Света Марина“, Варна
  • УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

В случаите, когато системата Dexcom ONE се препоръчва на лица под 18 години, само две болници могат да предписват CGM: СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София, УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. Пациентите, които отговарят на критериите, ще могат да получават своите сензори и трансмитери всеки месец от списък с аптеки. Сензорите ще се поемат 100% от НЗОК. През първия месец както и на всеки четвъртия месец след това пациентът ще получи безплатен трансмитер. Трансмитерът Dexcom ONE може да се използва в продължение на 90 дни.

 

Предвид факта, че диабетът е значимо заболяване сред населението в България с 503 000 регистрирани диабетици (по данни на Университетската болница по ендокринология), от които 4,7% с диабет тип 1 и 21% инсулинозависими, тази стъпка на НЗОК в подкрепа на технологията за непрекъснат мониторинг на глюкозата е от решаващо значение за целия модел на здравеопазване у нас и представлява една много положителна тенденция.

 

„Националната пациентска организация (НПО) и диабетните сдружения работят отдавна за това съвременните технологии, каквито са устройствата за непрекъснат контрол  на глюкозата, да станат достъпни за хората с диабет в България и да бъдат реимбурсирани от НЗОК. Активното включване на тези иновативни системи за мониторинг на глюкозата в позитивния списък за медицински изделия на Здравната каса от 1 март 2022 г. е дългоочаквана и важна стъпка, която ще промени живота на много пациенти и ще им помогне да имат по-добър контрол над диабета. Благодарение на данните, получени от тези устройства, хората ще имат непрекъснат достъп до информация за нивата на глюкозата, ще могат да следят дали стойностите варират и ще вземат своевременни решения за дозиране на инсулина. Така при много от тях ще могат да бъдат предотвратени животозастрашаващи състояния или евентуални усложнения от заболяването”, посочва д-р Станимир Хасърджиев, изпълнителен директор на НПО.

В международен план все по-честата употреба на CGM устройства като системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата Dexcom ONE се припознава от здравните специалисти като добър стандарт в грижата за диабетно болните. Големият обем данни и възможността да се проследяват промените в нивата на глюкозата са полезни както за пациентите, така и за здравните специалисти. Само с един поглед към телефона пациентът може да следи показанията на глюкозата и да установи как се променят. Когато нивата на глюкоза се повишават или спадат спрямо високите и ниските нива на глюкоза на пациента, системата може да изпраща предупреждения и известия. Устройството Dexcom ONE е от особено значение както за възрастни, така и за деца с диабет. Родителите могат да наблюдават състоянието на децата в реално време и ако е необходимо, да предприемат действия за предотвратяване на хипергликемия или хипогликемия.

 

Данните от други страни, където CGM се използва по-широко, показват значителни подобрения в гликирания хемоглобин HbA1c сред употребяващите CGM в сравнение с тези, които не използват CGM, както и намален процент на хипогликемия, независимо от възрастта, пола и методите за доставяне на инсулин при пациенти с диабет тип 1. Установено е, че прилагането на CGM скоро след диагностициране на диабет тип 1 е добра стратегия за подобряване на гликемичния резултат. В обобщение решението на НЗОК за реимбурсиране на Dexcom ONE е навременно и е съобразено с позицията, че инвестициите в нови технологии си заслужават, тъй като са насочени към намаляване на натиска върху спешната и неотложна медицинска помощ и разходите за нея.

 

Повече информация на dexcom.com

Контакт с медиите:

Ваня Костова

Интеримидж

T:+359 2 / 86 505 86, 963 31 74 / 84 / 91

M: +359 87 9847860

имейл: vanya.kostova@interimage.bg

 

 

*За списък със съвместими устройства, посетете www.dexcom.com/compatibility.

Ако предупрежденията и стойностите на глюкозата от Dexcom ONE не съвпадат със симптомите или очакванията Ви, използвайте глюкомер, за да вземате решения относно лечението на диабета.

1Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428–433.

© 2021 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom ONE and Dexcom Follow са регистрирани търговски марки на DexCom, Inc. в САЩ и могат да бъдат регистрирани в други страни. Всички права запазени