Портрети на лекари Предавания

Д-р Георги Манчев – ортопед – Света Каридад – Портрети на лекари