Учени от Института по информационни и комуникационни
технологии на БАН, част от международен консорциум, започват
работа по проекта “Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен
интерфейс”, свързан с приложението на изкуствения интелект в
здравеопазването.
Проектът, финансиран от Европейската комисия, цели да позволи на
хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в
състояние да движат крайниците си, да “проходят” и да извършват
дейности, които не са възможни без помощни средства.
Механизмът на действие включва декодиране на информация от
мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши, и
подаването й към имплант за стимулация в гръбначния стълб или
екзоскелет, чрез които да бъдат извършени движенията.
От българска страна в проекта участват проф. Никола Касабов, проф.
Петя Копринкова и ас. Симона Неделчева. “Целта ни е, в
сътрудничество с колегите от Франция, Швейцария и Нидерландия,
да създадем устройство, което да разчита сигналите от мозъка и да
ги предава към устройствата, които подпомагат движенията на
пациента”, съобщи проф. Петя Копринкова от Института по
информационни и комуникационни технологии на БАН.
Всяка година около 746,000 човека получават травма на гръбначния
стълб, която има драматична човешка, социална и икономическа
цена, и води до частична или дори пълна загуба на способност за
движение.
Независимо от впечатляващите резултати, въвеждането на
невропротезите в ежедневната практика среща затруднения. В
момента те са ограничени до контролирани тестове в лабораторни
условия и изискват редовно преобучение на декодера в
контролирана среда.
На базата на уникалната експертиза на консорциума в клиничните
BMI, проектът NEMO BMI ще провежда изследване на неасистирани
и лесни за употреба мобилни невропротези, включващи безжично
записващо устройство, декодер на мозъчната активност в реално
време, базиран на интегрирани технологии и стимулатор на
гръбначния мозък.
Първата цел е значително подобряване на използваемостта
посредством въвеждане на авто-адаптивна система за обучение на

декодера в процеса на използването на невропротезата.
Управляваната от мозъка стимулация на гръбначния мозък, която
активира крайниците на пациентите с автоматична оптимизация на
стимулиращия сигнал е втората цел на проекта. Третата цел е
изследване на миниатюризирани вградени решения посредством
използване на предимствата на нова невроморфна хардуерна
архитектура.
NEMO BMI технологиите ще бъдат изследвани в offline и режим на
работа в реално време в две текущи клинични изследвания, което
ще помогне да се дефинира следващата генерация на неасистирани
BMI.
Информация: БАН