Новини

От 1 март се разрешават посещенията в заведения за хранене и присъствените занятия в обучителните центрове