Портрети на лекари Предавания

Панче Димитриев – ортопед – УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив – Портрети на лекари