Предавания Семейно време с мама Йоко

Навици, възпитание и добри обноски – Семейно време с мама Йоко – Еп.18